سوالات متداول

پرسش شما در این قسمت قرار میگیرد

پاسخ شما در این قسمت قرار میگرد پاسخ شما در این قسمت قرار میگیرد

پرسش شما در این قسمت قرار میگرد

پاسخ شما در این قسمت قرار میگیرد پاسخ شما در این قسمت قرار میگرد

ارتباط با ما

آدرس:

استان فارس ، شیراز ، بلوار مدرس ، بلوار رازی ، خیابان فدک بین کوچه 9 و 11 ، تولیدی حلوای سنتی و ارده و روغن ارده جمالی

تلفن:

۰۹۳۳۷۲۴۰۵۷۶

۰۹۲۲۴۸۹۳۸۱۷

ایمیل:

info@oiilkala.com

info@oiilkala.ir

فرم ارتباط با ما